Ochrana osobných údajov

Ako prevádzkovateľ týchto stránok berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito pravidlami ochrany osobných údajov (nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) a zároveň zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Používanie našej webovej stránky je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných informácií. Vždy na dobrovoľnej báze môžete používať vaše osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy). Tieto údaje nebudú poskytnuté tretej strane bez vášho výslovného súhlasu.

Upozorňujeme na to, že  prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) nemusí byť úplne bezpečný. Úplná ochrana údajov pred zásahom tretej strany nie je možná.

Cookies

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka pre užívateľov príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies“. Na konci návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú pri ďalšej návšteve rozpoznať váš prehliadač.

Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o používaní cookies a povoliť súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, aktivovať prijímanie cookies pre určité prípady  alebo to vylúčiť, ako aj automatické odstránenie cookies pri zatváraní prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka serverov (Server-Log Files), ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám. Sú to:

   -  Typ prehliadača / verzia prehliadača
    - Použitý operačný systém
    - Adresa odkazujúceho URL
    - Názov hostiteľa prístupového počítača
    - Čas žiadosti servera


Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnym osobám. Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční. Vyhradzujeme si právo retroaktívne skontrolovať tieto údaje, ak zistíme konkrétne náznaky nezákonného používania.


Kontaktný formulár

Ak nám pošlete prostredníctvom kontaktného formulára Vaše osobné údaje, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené na spracovanie žiadosti aj v prípade ďalších otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.


Údaje v Newsletter (info e-mail katRande)

Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na webovej stránke, budete musieť poskytnúť e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste majiteľom e-mailovú adresu a súhlasíte s tým, aby ste dostávali newsletter. Ďalšie údaje sa nezhromažďujú. Tieto údaje používame výlučne na doručenie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretej strane.

Súhlas s uchovávaním dát, e-mailovej adresy a ich použitie pre zasielanie správ môže byť kedykoľvek odvolaný, napríklad na odkaze "odhlásiť" newsletter, ktorý nájdete na stránke.


Účasť na akciách organizovaných katRande

Prihlásením sa na akcie katRande  (napr. speed dating katRande, víkendové stretnutia, duchovné obnovy, zájazdy alebo púte) dávate súhlas so spracovaním svojich údajov pre informačné účely. Vaše údaje nebudú sprístupnené tretej strane. Tento súhlas možno kedykoľvek bezplatne odvolať.

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie služby Google Analytics

Táto webová lokalita využíva funkcie služby Google Analytics web analytics. Poskytovateľom je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookie". Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a tam uložené.

V prípade aktivácie IP anonymizácie na tomto webe, bude však vaša IP adresa od Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.

Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky, Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a Vaše aktivity v súvislosti s touto stránkou. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics a prehliadačom sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google.


Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť zberu dát generovaných cookie a dát súvisiacich s používaním tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) pre Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, tým, že si inštalujete prehliadač plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

 

Pravidlá ochrany osobných údajov pre používanie spoločnosti Piwik

Táto webová stránka využíva webovú analytickú službu Piwik s otvoreným zdrojom. Piwik používa tzv. Cookies. Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Na tento účel sú informácie vytvorené cookie o používaní týchto webových stránok uložené na našom serveri. Adresa IP je anonymizovaná pred uložením.

Informácie vytvorené cookie o používaní tejto webovej stránky nebudú sprístupnené tretej strane. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Ak nesúhlasíte s ukladaním a používaním vašich údajov, môžete tu ich ukladanie a používanie deaktivovať. V takomto prípade je v prehliadači uložený „Opt Out Cookie“, ktorý zabraňuje ukladaniu údajov o používaní spoločnosťou Piwik. Ak vymažete súbory cookie, výsledkom bude tiež odstránenie Piwik Opt-Out-Cookie. Opt-out  môžete opätovne aktivovať, keď znovu navštívite našu stránku.

Tu sa môžete rozhodnúť, či si v prehliadači uložíte jedinečný súbor cookie na webovú analýzu, aby mohol prevádzkovateľ webovej stránky zhromažďovať a analyzovať rôzne štatistické údaje.
Ak chcete preto rozhodnúť , kliknite na nasledujúci odkaz, aby ste umiestnili do prehliadača súbor cookie na deaktivovanie  Piwiku.

Vašu návštevu tejto webovej stránky momentálne zaznamenáva spoločnosť Piwik Web Analytics. Kliknutím sem zrušíte registráciu vašej  návštevy. Spodná časť formulára


Pravidlá ochrany osobných údajov pre používanie služby YouTube

Naša webová stránka  využíva Plugin na stránke YouTube, ktorú prevádzkuje Google. Operátor stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite niektorý z našich webových stránok s podporou YouTube-Plugin, budete pripojený k serverom služby YouTube. YouTube server bude informovaný, ktoré z našich stránok ste navštívili.
Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť vaše správanie v surfovaní priamo s osobným profilom. Toto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Registrácia na tejto webovej stránke

Môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke, aby ste využili ďalšie funkcie na našej stránke. Použijeme iba údaje zadané na účely použitia príslušnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali.

Pri dôležitých zmenách, ako napríklad rozsahu ponuky alebo pri potrebných technických zmenách, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás takto informovali.

Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame iba v rozsahu, v akom sú nevyhnutné pre vytvorenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (hlavný súbor údajov). Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame pri používaní našich webových stránok (údaje o používaní) iba v rozsahu, v akom je to potrebné na umožnenie alebo účtovanie užívateľa za používanie služby.

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy o službách a digitálnom obsahu

Osobné údaje prenášame tretej osobe len v prípade, že to je potrebné v rámci zmluvy, napríklad banke zodpovednej za spracovanie platby. Ďalšie zasielanie údajov sa neuskutoční, resp. iba ak ste s ním výslovne súhlasili. Prenos vašich údajov tretej strane bez vášho výslovného súhlasu na účely, ako je reklama, nie je možné.

Informácie, zrušenie, blokovanie
Kedykoľvek máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a o účeloch spracovania údajov, ako aj o práve na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Pre ďalšie informácie o osobných údajoch nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Nevyžiadané reklamné e-maily

Použitie zverejnených kontaktných údajov na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov je neprípustné. Prevádzkovateľ stránky si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného odoslania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

 

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom