KatRande, o.z.

Portál katolíckej zoznamovacej agentúry pre Slovákov a Čechov

www.katRande.org

Predseda o. z.: Martina Brenčičová

Adresa:

Chrobákova 22,

841 02, Bratislava

office@katrande.org

+421/910/911 686

 

 

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom