Ave Mária Singles

nový člen rodiny kathTreff

Koronavírus núti nespočetné množstvo ľudí na celom svete už mesiace ostať v izolácii. Každý z nás pociťuje radikálnu zmenu v našich sociálnych kontaktoch. Katolícka platforma pre slobodných kathTreff ponúka virtuálnu socializáciu namiesto sociálneho izolácie.

Deväť jazykov, 13 krajín

Do rodiny 8 jazykov a ešte väčšieho počtu štátov sa pred pár dňami pridala Ave Maria Singles zo Spojených štátov amerických. Rozširuje tak tento výnimočný projekt o tradičné online zoznamky v USA, čím sa všetkým členom otvára anglicky hovoriac svet. Dvojjazyční členovia zoznamiek môžu vzájomne komunikovať a navzájom sa spoznávať.

V  tomto období pandémie je ešte zreteľnejšie, že náš svet sa stal globálnou dedinou. A v tomto globálnom svete sa mnohí cítia najprv ako kresťania a až potom, ako občania určitej krajiny. Táto prvá identita katolík nestojí v ceste úprimnej láske k svojej vlasti, ale mnohí sa cítia spojení zvláštnym spôsobom s kresťanmi z iných krajín a iných kultúr. Je to, ako by sme vedeli pochopiť myšlienky a okolnosti druhého, pretože máme veľmi podobné duchovné a ľudské skúsenosti.

Online zoznamovanie sa v čase pandémie dostáva do popredia

Najmä teraz sa  zdá,  že  je správny čas na nové a hlbšie kontakty v online svete. Virtuálne "stretnutia" by mali uľahčiť osamelosť a pomôcť budovať priateľstvo, čo môže dokonca viesť k realizácii sna o šťastnom manželstve.

"Ako kresťania by sme mali byť schopní dobre využiť nedobrovoľné obmedzenia počas tohto veľmi zvláštneho adventu," hovorí Martin Kugler z Rakúska, ktorý spolu s manželkou založil celosvetový portál kathTreff.org: "Pohľad na realitu je teraz pre mnohých jasnejší. Zbytočné a triviálne mizne do pozadia a vidíme jasnejšie, čo nám môže pomôcť byť šťastnými. Táto kríza je šancou, aby sme si viac uvedomili kým sme a boli vďační za život ktorý máme."

Každý člen platformy kathTreff si môže vo svojom profile zvoliť, v akej komunite a v akom jazyku chce hľadať životného partnera. Máte k dispozícii členov z 13 rôznych krajín - Slovenko, Česko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Kolumbia, USA. Srdečne vás pozývame, aby ste využívali túto možnosť.

Medzinárodné manželstvá

Nie je samozrejme ľahké spoznať a stretnúť niekoho, kto žije ďaleko.  Ale v dnešnej dobe pandémie, keď sú osobné stretnutia veľmi obmedzené, sme odkázaný na internet, Skype alebo telefón. V časoch, keď sa pravá kresťanská viera stáva vzácnou, je potrebné hľadať partnera a mimo svojho regiónu. Život je dobrodružstvo – rozšírte okruh svojho hľadania.Prvá medzinárodná svadba v rámci kathTreff vznikla vďaka mostu medzi v nemeckým kathTreff a maďarskou verziu Parkatt - presne rok po vzniku maďarskej zoznamky.

Zapojte sa do tohto dobrodružstva! Ktovie, aké cesty pre vás Boh naplánoval! Nechajte sa prekvapiť!

kathTreff tím

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom