Mosty 25+

Predstavujeme spoločenstvo slobodných

Kedy, prečo a ako vzniklo spoločenstvo Mosty 25+ ?

Prvá pozvánka na stretko, ktoré bolo základom vznikajúceho spoločenstvá slobodných (pôvodný názov Slobodní 25-107) prišla v roku 2007 z iniciatívy 2 jej zakladateliek Alenky a Moniky, ktoré sa spoznali na návšteve sestier redemptoristiek v Kežmarku. Na základe viacerých podnetov bolo spoločenstvo v roku 2012 pomenované novým názvom MOSTY 25+, ktorým sme chceli zvýrazniť naše poslanie spájať slobodných ľudí nad 25 rokov prichádzajúcich z rôznych spoločenstiev. Cieľom spoločenstva od jeho počiatku bolo vytvárať priestor na stretávanie, zdieľanie a vzájomné spoznávanie ľudí, ako aj povzbudzovanie sa v duchovom živote. -         

Kde a ako často sa stretávate?

V rámci spoločenstvá fungujú viaceré stretká:

- prvotným stretkom – bola tretia streda v mesiaci, otvorené tematické stretko na rôzne témy, na ktoré pozývame rôznych hostí, alebo si témy pripravujeme sami.

- Časom sa vytvorilo aj biblické stretko - stretko inšpirované svätým písmom, ktoré sa koná 1 krát do mesiaca druhý utorok v mesiaci

-  modlitbové stretko - stretko v menšej skupinke každý párny týždeň, kde sa chceme spolu modliť, zdieľať a navzájom sa povzbudzovať v duchovnom raste.

- Povzbudením je aj novovzniknuté stretko mužov, ktorí sa začali stretávať raz mesačne.  

Aké akcie organizujete a koľko ľudí sa na nich zúčastňuje? Okrem stretiek ponúkame aj množstvo iných akcií, kde sa môžu ľudia spoznávať, spoločne tráviť a vzájomne plnohodnotnejšie prežívať svoj voľný čas. Ide o rôzne výlety, víkendovky, spoločné návštevy kultúrnych podujatí a tanečné zábavy. Niektoré akcie organizujú priamo členovia nášho spoločenstva, ale propagujeme aj iné akcie určené pre slobodných, napr. z moravského klubu slobodných alebo zoznamovacie víkendovky od Petry z Oravy, a pod. V závislosti od typu akcie sa na výletoch zúčastňuje približne od 5 do 25 osôb, prípadne i viac. Na tanečných zábavách cca 80 ľudí, ale niekedy aj vyše 100 osôb. 

Máte duchovné vedenie? Kňaza alebo rehoľníka, ktorý vás sprevádza?

Podľa svojich časových možností chodí medzi nás kňaz don Marián Valábek, SDB  - spravidla raz do mesiaca na tematické stretká. Ponúka nám tiež svoje služby, keby chcel niekto duchovný rozhovor alebo svätú spoveď. V súčasnosti spolu s ním pripravujeme duchovné cvičenia inšpirované Mojžišom a jeho odkaz pre hľadanie nášho miesta v živote.  

Vaše spoločenstvo je živé, čo sa akcií týka. Čo by ste poradili tým, ktorí si chcú takého spoločenstvo založiť vo svojom meste?

Každé spoločenstvo potrebuje nejaký základ, min 2-3 ľudí nadšených pre spoločnú vec, a podľa toho ako sa píše v písme „kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja prítomný“. Určite je dobré každú vec premodliť, a potom sa nechať viesť Pánom, nech požehnáva vaše aktivity.... potom je dôležité aj osloviť, pozvať ľudí, či už kamarátov, kamaráti kamarátov, letákmi v kostole a pod.

Za rozhovor Janke Špulerovej ďakuje Martina Brenčičová

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom