5. narodeniny katRande

Hojnosť Božích požehnaní, odvahu a jednoduchosť

Milí priatelia,

je pre nás veľká česť, radosť a záväzok, že katRande má už 5 rokov. Spoločenstvo katRande tvorí niekoľko tisíc členov, ktorí sa prihlasujú, odhlasujú, zoznamujú, spoznávajú nových priateľov, ale aj samých seba.

Sme vďační za vašu dôveru, že katRande je aspoň na chvíľu súčasťou vašich životov. Možno práve s nami nájdete svojho životného partnera, tak, ako sa to podarilo už desiatkam párov pred vami. Či už to bude na zoznamke, speed datingu katRande, púti alebo dovolenke.

Prajeme Vám odvahu Hojnosť Božích požehnaní, odvahu a jednoduchosť pri hľadaní životného partnera

Prijmite blahoželania aj od gratulantov, ktorí sú katRande blízki.

Otec Tomáš Tupla, z Pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Blahoželnie nájdete na linku: https://drive.google.com/open?id=1HLUISyslLWwYCv2Lkzokou8gsuDmTzhB

Otec Peter Paľovčík, gréckokatolícky kňaz, sudca Cirkevného Súdu Košickej eparchie, manžel, otec 4 detí

Milí priatelia katRande!

Ľudstvo od počiatku vekov túži po slobode. Sloboda je témou, ktorá rezonuje naprieč dejinami človeka ako jedna z najdôležitejších vecí pre život každého zdravého jedinca. Boh preto poslal svojho Syna na svet, aby už človek nebol otrokom, ale slobodným. A predsa sa označenie slobodný/á môže použiť ako niečo negatívne, ak sa dáva do porovnania so slovom zadaný, ženatý, vydatá... Avšak, kto je naozaj slobodný, kto zažíva slobodu Božieho dieťaťa, kto je oslobodený z otroctva sebectva, pýchy, ľahostajnosti, pre toho nie je najdôležitejší momentálny stav. Iba ten, kto prijal oslobodenie Božieho Syna, prežíva svoj život naozaj, iba ten kráča do večnej slobody. Uverte Božiemu Slovu, ktoré sa chce v láske realizovať vo Vašich životoch. Slovo, ktoré ponúka Ježiš Kristus, aby sme láskou naplnení zažili oslobodenie v prvom rade od seba samých. Kiež by se zažili slobodu Božích detí. Iba potom nájdeme cestu do cieľa.

Mladomanželia Eugen a Lucia Lalíkovcí

Milí zoznamkári katRanďáci,

pri príležitosti piateho výročia katolíckej zoznamky Vám prajeme, nech zmŕtvychvstalý Kristus prinesie v tomto veľkonočnom období pokoj a nádej do Vášho života. Aby hľadanie celoživotného manžela a manželky nebolo pre Vás obdobím búrky na mori, ktorá zmieta Vašou životnou loďkou, ale časom, kedy využívate talenty a rozdávanie lásky tam, kde ste teraz zasadení. To znamená: v aktuálnej rodine, práci, pri priateľoch i pre rozvoj verejného života a cirkvi. Špeciálne by sme chceli povzbudiť tých, ktorí už možno nejaký vzťah malia nevyšiel.

My sami sme obaja podobnú skúšku vďaka Ježišovej láske zvládli a do cesty sme si vstúpili, keď mala Lucia 38 a Eugen 34. Po päťmesačnom randení sme uzavreli sviatosť manželstva. Zásnubi boli pritom po dvoch mesiacoch, odkedy sme sa osobne prvýkrát stretli. Nevieme, čo Vás čaká, ale vieme, že Bohu nie je nič nemožné (Lk 1,37). Preto Vás na príhovor sv. manželov Zelie a Louisa Martinovcov, rodičov sv. Terézie z Lisieux, od nášho spoločného nebeského Otca vyprosujeme, aby ste stretli človeka, ktorého budete chcieť spraviť šťastným, a s ktorým budete kráčať na spoločnej ceste do neba. Vyprosujeme Vám aj milosť a odvahu modliť sa za svojich mužov či ženy a odporúčame Vám z vlastnej skúsenosti, aby ste o modlitby a pôst za Vašich budúcich manželov a manželky poprosili aj už ženatých mužov či vydaté ženy, ktorí žijú vo sviatostnom manželstve.    

Soňa, poradenstvo Spoločenstva Martindom  

Milí KatRanďáci,

dovoľte mi, aby som Vám srdečne zablahoželala k 5.výročiu. Mam 44, som 17 rokov vydatá, ale  patrím tiež k tým, ktorí zatiaľ nemajú naplnenú veľkú túžbu, som bezdetná. Moje poznanie však je, že moja hodnota nie je v tom, čo mam, nemám alebo v tom, čo robím, ale v tom, že vždy budem MILOVANA! Z celého srdca Vám prajem, aby ste mohli objaviť a poznať slobodu prítomnej chvíle, v ktorej sa ukrýva množstvo drobných veci pripravených pre Vás z lásky od  Lásky.

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom