Svätý archanjel Rafael

patrón katRande

Milí priatelia,

katRande dnes oslavuje sviatok jedného z našich patrónov a ochráncov, svätého archanjela Rafaela.

Katechiczmus nás učí, že anjeli sú mocní duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu. V Novom zákone sa o anjeloch hovorí 179 krát. A nachádzame o nich zmienku aj vždy vtedy, keď Ježiš začína nejaké nové obdobie svojho života – či už ide o narodenie, začiatok verejného života, poslednú noc v Getsemanskej záhrade, zmŕtvychvstanie či nanebovstúpenie... pri všetkých týchto udalostiach sa spomína prítomnosť a služa anjelov.

Svätý Tomáš Akvinský vo svojej summe píše, že anjeli nám pomáhajú hlavne tým, že nám objasňujú naše predstavy, posilňujú svetlo nášho rozumu a vedú nás k lepšiemu chápaniu vecí. Svojou prítomnosťou nám odovzdávajú aj niečo zo svojej dokonalosti, takže človek sa v prítomnosti anjelov stáva lepším.

Svätý archanjel Rafael je len v starozákonnej knihe Tobiáš. Sprevádzal v nej syna Tóbiho na ceste do Médska, radi mu, vyliečil jeho otca zo slepoty, pomohol mu nájsť manželku a oslobodil ju od zlého ducha.

Modlitba za budúceho životného partnera Svätý Rafael,

milujúci patrón tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo,  pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí.

Nájdi mi za manžela človeka, ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša a Panny Márie.  

Nech je čestný, verný, čistý, úprimný a šľachetný, aby sme sa spoločnými silami, v čistote a nesebeckej láske obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše a prijali deti, ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti.  

Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske,   aby sa v nej nevyskytol nijaký hriech.

Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak pevne, aby sa náš budúci domov stále viac podobal domovu Svätej rodiny v Nazarete.  

Prosím za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše manželstvo,  tak ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sáry.  

Svätý Rafael, priateľ mladých, buď mojím priateľom, chcem ťa vzývať vo všetkých svojich potrebách.  

Do tvojej osobitnej starostlivosti zverujem rozhodnutia, ktoré mám urobiť o budúcom manželovi.  

Veď ma k človeku, s ktorým budem môcť najlepšie spolupracovať na plnení Božej vôle, s ktorým budem môcť žiť v pokoji, láske a harmónii v tomto živote   a dosiahnuť večnú radosť v budúcom živote.

Amen  

"V modlitbe buďte vytrvalí..." Kol 4,2 

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom