Hľadanie životného partnera s Božou pomocou

Koncom júna sa v Marianke, najstaršom pútnickom mieste na Slovensku konala duchovná obnova Hľadanie životného partnera s Božou pomocou, ktorú viedol páter Ivan Barus a organizovala naša zoznamka katRande. org. Zúčastnilo sa jej približne 200 účastník

Program obnovy pozostával z dvoch častí: v piatok večer začal zoznamovaním a rytme eRko tancov a rozhovorom v menších skupinách a v sobotu ráno sme spoločne išli na menšiu túru na Malý Slavín.

Hlavná časť duchovnej obnovy začala v sobotu poobede moderovanou adoráciou a modlitbou sv. ruženca.V prvej prednáške Ako spoznať Božiu vôľu a svoje povolanie sa páter Ivan Barus pokúšal nájsť odpoveď na otázky: Som povolaný do manželstva?, Čo ak sa mi nepodarí nájsť si známosť?, Ako zistím, či je to tá pravá (ten pravý)? V druhej prednáške spomenul najdôležitejšie prekážky vo vzťahu a hovoril aj o konkrétnych príkladoch.

Páter Barus vyzval slobodných, aby boli aktívni a nechali sa pri hľadaní životného partnera viesť Duchom svätým: „Všetkých, ktorí cítia povolanie do manželstva povzbudzujem, aby urobili základné rozhodnutie žiť pre Boha, slúžiť mu a tak sa stanú šťastnými. Nebojte sa obetovať a nebojte sa vykročiť zo svojho pohodlia a strachu a robiť kroky k skutočnému spoznaniu sa pomocou Ducha svätého. A hlavne, povedzte hriechu a pokušiteľovi vždy NIE.“

Večer sme sa všetci spolu stretli pri slávení sv. omše, po ktorej nasledovala modlitba za uzdravenie zranení z minulosti a závislostí a pomocné požehnanie pre vytvorenie vzťahu.

V nedeľu po modlitbe sv. ruženca s prosbou o životného partnera nasledovala svätá omša a potom prednáška Riešenie konkrétnych problémových situácií mladých ľudí, ktorí chceli vstúpiť do vzťahu. Duchovnú obnovu sme ukončili záverečným požehnaním.

Zopár odkazov od účastníkov:

„Vďaka za duchovnú obnovu, zoznámila som sa s novými ľuďmi a prednášky pátra Barusa boli veľmi hlboké, ale aj praktické. Teším sa na ďalšiu obnovu.“   „Ďakujem za veľmi dobrý a požehnaný čas v Marianke. Ďakujem za všetku snahu, ktorá bola vynaložená pri príprave. Veľa požehnania za to všetko. Síce som sa s nikým bližšie nezoznámil, ale aspoň som sa duchovne obnovil. Prednášky s pátrom Ivanom boli úžasné a prínosné. Vidím ešte, že sa mám čo zlepšovať.“    

„Duchovná obnova bola v znamení pokojných chvíľ, ktoré priniesli slová pátra Barusa, ale aj čaro najstaršieho pútnického miesta  - Marianky. Zažili sme veľa úžasných zážitkov a krásny čas. Všetky prednášky, všetky slová a spôsob, akým ich podával páter Baru boli veľmi povzbudivé. Vrúcna vďaka patrí jemu, Božiemu služobníkovi, že sa na to dal. Vďaka, že nám ukázal na konkrétnych príkladoch, ako odlákať vplyv zlého z našich životov a situácií, ktoré prichádzajú každý deň.“

„Ďakujem za organizáciu tohto super času! Bohu vďaka za pátra Ivana - je to Boží muž a som za neho veľmi vďačná! Za všetky povzbudenia a slová, čo nám povedal, za jeho ochotu dávať časté požehnania - ktoré nám udeľoval pre lepšie chápanie a vnímanie.“    

Martina Brenčičová, katRande.ORG

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom