Archanjel Rafael

Patrón a ochranca našej zoznamky katRande

 Dnes, 29. septembra slávime sviatok troch archanjelov: Michala, Gabriela, a Rafaela.

A práve ten posledný, archanjel Rafael, ktorého meno sa prekladá ako „Boh lieči“ je patrónom a ochrancom našej zoznamky katRande.“

Rafael je anjelom lásky, posily, zdravia a správnej voľby. Pomáha rozpoznať pravú lásku od  prchavej. Archanjel Rafael, ako správny ochranca, poráža ducha nečistoty, žiadostivosti. Pomáha nám, aby sme sa pod dohľadom Nepoškvrnenej Panny Márie stali čistými na tele a na duši a porážali hriech smilstva.

Dôverujme mu ako niekomu, kto stojí v blízkosti Božieho trónu a jeho prosby neostávajú nevypočuté...

Modlitba za budúceho životného partnera 

Svätý Rafael, milujúci patrón tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo,  pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí.

Nájdi mi za manžela človeka, ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša a Panny Márie.  

Nech je čestný, verný, čistý, úprimný a šľachetný, aby sme sa spoločnými silami, v čistote a nesebeckej láske obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše a prijali deti, ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti.  

Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske,   aby sa v nej nevyskytol nijaký hriech. Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak pevne,   aby sa náš budúci domov stále viac podobal domovu Svätej rodiny v Nazarete.  

Prosím za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše manželstvo,  tak ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sáry.  

Svätý Rafael, priateľ mladých, buď mojím priateľom, chcem ťa vzývať vo všetkých svojich potrebách.  

Do tvojej osobitnej starostlivosti zverujem rozhodnutia, ktoré mám urobiť o budúcom manželovi.  

Veď ma k človeku, s ktorým budem môcť najlepšie spolupracovať na plnení Božej vôle, s ktorým budem môcť žiť v pokoji, láske a harmónii v tomto živote   a dosiahnuť večnú radosť v budúcom živote.

Amen.  

"V modlitbe buďte vytrvalí..." Kol 4,2

Viac si archanjeloch a špeciálne Rafaelovi prečítajte na: https://udalosti.signaly.cz/1509/svatek-sv-archandelu

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom