Slobodní 25+

Budeme vám predstavovať kluby a spoločenstvá pre slobodných, ktoré fungujú v rôznych mestách na Slovensku. Začíname v Košiciach, v klube Slobodní 25+, ktorý vedie páter Kristián.

Páter Kristián, môžete nám o sebe niečo prezradiť?

Ako dominikán momentálne pôsobím v Košiciach, kde okrem pastorácie rodín venujem svoj čas aj pre slobodných. Počas mojej trinásť ročnej kňazskej služby som sa stretával z rôznymi skupinami ľudí, ktorých som sa snažil privádzať k Bohu a hľadaniu zmyslu a naplneniu života.  V poslednej dobe som si všimol, že veľa ľudí zostáva osamotených hoci prešli aj rôznymi spoločenstvami. Veková hranica vstupu do manželstva sa stále posúva k 35 roku života a veľa ľudí v tomto období prežíva samotu a stráca radosť zo života.   

Čo Vás viedlo k založeniu klubu Slobodní 25+?

Pred troma rokmi som sa rozhodol vytvoriť priestor na to, aby sa ľudia začali spoločne stretávať a spoznávať, tak ako keď sa stretnú na zastávke autobusu keď čakajú alebo hľadajú ďalší spoj pre svoj život. Zastaviť sa môže ktokoľvek.  Nejde o nejaké ďalšie spoločenstvo, ale o priestor, (ktorým je naše Domminikánske kultúrne centrum Veritas v Košiciach - www.dkcveritas.sk) aby sa ľudia zorientovali sami v sebe, objavili svoje dary a talenty a vykročili do života. Preto nemôžem hovoriť o nejakom trvalom spoločenstve, lebo ľudia cez nás len prechádzajú. Niektorí tu spoznajú svoju celoživotnú lásku, iní zase nových priateľov, iní chcú priložiť ruku k dielu a pomáhajú v kaviarni, pozývajú hostí, organizujú výlety a iné stretnutia…  

Vaše spoločenstvo nie je len miestom, kde sa stretávajú nezadaní, aby si našli životnú lásku, ale doprevádzate ich v raste v duchovnom i osobnom živote…  

Charakteristické pre našich členov je že sme ako pútnici hľadajúci PMP: pravdu modlitbu, priateľstvo

KLUB PRAVDA Stretnutia formou klubu pre tých, ktorí majú 25 + a chcú sa angažovať v spoločnosti, prehĺbiť si poznanie a štúdiom hľadať pravdu v otázkach aktuálneho spoločenského diania, filozofii, psychológii, teológie, či iných oblastí.

KLUB MODLITBA Stretnutia formou klubu pre tých, ktorí majú 25 + a túžia sa viac modliť a chváliť Pána ako aj rásť v kresťanskej spirutualite rôznymi formami diskusie ako aj vlastným prežívaním modlitby

KLUB PRIATEĽSTVO Stretnutia formou klubu pre tých, ktorí majú 25 + a túžia vytvárať hlbšie vzťahy záujmovou činnosťou ako napr. spoločenské tance, diskusie, dobrovoľné zdieľanie, rozhovory, spoločenské hry, kávičkovanie…   Viac nájdete na stránke: http://www.dominikani.sk/index.php/projekty/pastoracia-slobodnych-25  

Chcete nám napísať o vašom spoločenstve? Napíšte nám na adresu: office@katrande.org

Ďalšiu diskusiu alebo vaše otázky či komentáre čakáme na Fóre pod názvom Spoločenstvá slobodných.

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom