Princíp šiestich stien

Max Kašparů

Keď do miestnosti, v ktorej sú štyri steny plus povala a strop, teda spolu šesť stien, postavíme sviecu, bude horieť. Ak však spadne jedna stena, začne prúdiť vzduch. Ak padne druhá stena, vznikne prievan a plameň sa uhasí. Podobne je to aj s človekom. Treba mať vybudovaných šesť stien.

Prvá stena predstavuje to, čo je pred nami. Musme mať nejakú perspektívu, niečo na čo sa tešíme.

Zadná stena charakterizuje ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť.

Po našej ľavici, bližšie k srdcu, je strana, ktorú symbolizujú naši priatelia. Treba mať priateľa, pred ktorým si môžete vyliať srdce.

Pravá stena zasa predstavuje tých, s ktorými v živote spolupracujeme. Je dôležité, aby boli na pracovisku dobré vzťahy.

Podlaha je miesto, na ktorom mám pevne stáť a nepozerať sústavne inde, že tam by bolo lepšie.

Strop – šiesta stena, sú veci, ktoré nás presahujú: duchovné hodnoty, ako kultúra, umenie, dobro, krása, viera, láska a nádej -pršia z neba, preto ich dávame na strop.

Budujte týchto šesť stien a triasť sa bude každé vyhorenie (smiech). Z knihy

Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou

Foto: Ing. Matúš Hasil

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom