Modlitba za budúceho životného partnera

Modlitba k archanjelovi Rafaelovi,

Svätý Rafael, milujúci patrón tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo,

  pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí. Nájdi mi za manžela človeka, 

ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša a Panny Márie.  

Nech je čestný, verný, čistý, úprimný a šľachetný, aby sme sa spoločnými silami,  

v čistote a nesebeckej láske obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše a prijali deti,  

ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti.  

Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske,  

aby sa v nej nevyskytol nijaký hriech.

Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak pevne,  

aby sa náš budúci domov stále viac podobal domovu Svätej rodiny v Nazarete.  

Prosím za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše manželstvo, 

tak ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sáry.  

Svätý Rafael, priateľ mladých, buď mojím priateľom, chcem ťa vzývať vo všetkých svojich potrebách.  

Do tvojej osobitnej starostlivosti zverujem rozhodnutia, ktoré mám urobiť o budúcom manželovi.  

Veď ma k človeku, s ktorým budem môcť najlepšie spolupracovať na plnení Božej vôle,  

s ktorým budem môcť žiť v pokoji, láske a harmónii v tomto živote  

a dosiahnuť večnú radosť v budúcom živote.

Amen.  

"V modlitbe buďte vytrvalí..." Kol 4,2

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom