40 vecí, ktorých sa môžeme zriecť počas pôstu

Pôstne zamyslenia

Pred pár dňami začal Popolcovou stredou pôstny čas. V tomto období sa mnohí zamýšľame nad tým, čoho by sme sa „mohli vzdať."

Chceme vám ponúknuť 40 vecí, ktorých sa môžete zriecť nielen počas pôstu, ale aj po zvyšok vášho života.  

1. Strach zo zlyhania – Neuspeješ, ak nezažiješ zlyhanie!

2. Bezpečná zóna - Svoje nové objavy uskutočníš, len mimo tvojej bezpečnej zóny.

3. Pocity bezcennosti – Neboj sa! Si jedinečný a  nádherne stvorený  Stvoriteľom. (Pozri Žalm 139, 14)

4. Netrpezlivosť - Božie načasovanie je perfektné načasovanie!

5. Dôchodok - Kým ešte dýchaš, si tu z nejakého dôvodu. Máš priviesť iných ku Kristovi. Tvoja práca nie je viazaná len na výplatnú pásku.

6. Potešovanie  ľudí - Nemôžem uspokojiť každého človeka. Existuje len Jeden, ktorému sa máš snažiť vyhovieť.

7. Porovnávanie - Máš jedinečné poslanie - nikto je ako ty.

8. Výčitka - Neobviňuj iných, prevezmi zodpovednosť za svoje činy.

9. Vina - Si milovaný Ježišom a On ti odpustil tvoje hriechy. Dnes je nový deň a minulosť máš za sebou.

10. Preťaženosť - Rob menej a dosiahneš viac.

11. Chýbajúca rada - Múdre rozhodnutia sú zriedkakedy urobené vo vákuu.

12. Nečistota - Ži čistý život bez úhony.

13. Dlhy - Svet ti nedlhuje nič. Boh ti nedlhuje nič. Ži v pokore a milosti.

14. Apatia - Život je príliš krátky na to, aby si bol nečinný.

15. Nenávisť - Nenechaj sa premôcť zlom, ale zlo prekonaj dobrom. (Rimanom 12, 21).

16. Negativita – Daj to najlepšie zo seba, pokiaľ ide o ostatných, a minimalizuj svoj kontakt s ľuďmi, ktorí sú negatívni a toxickí.

17. Duch chudoby - Ver, že s Bohom je vždy viac než dosť a nikdy nedostatok.

18. Konaj - Čím viac budeš investovať, tým viac dostaneš naspäť.

19. Sťažnosť - Namiesto prispievania k problému, pomôž s jeho riešením.

20. Hľadanie šťastia - Boh chce niečo väčšie a trvalejšie ako šťastie... – a to tvoju radosť!

21. Zatrpknutosť - Jediný človek, ktorému zatrpknutosťou spôsobuješ bolesť si ty sám.

22. Rozptýlenie - Život je plný rozptýlení, ktoré nás odvádzajú od cieľa.

23. Rezignáia - Boh to nikdy s nami nevzdáva.

24. Priemernosť - Ak sa chystáš niečo urobiť, daj do toho všetko.

25. Deštruktívna reč - Povzbudzujte jeden druhého k láske a dobrým skutkom. O to viac, že sa blíži deň Pánovho príchodu (pozri Hebrejom 10, 24).

26. Zaneprázdnenosť - Je to odznak cti byť zaneprázdnený. Ale nie vždy sa to premietne do hojnosti.

27. Osamelosť - S Ježišom nie si nikdy sám. On je s tebou, kamkoľvek ideš.

28. Nejednotnosť - ak sa dvaja z vás zhodnú na zemi o čomkoľvek, bude vám to dané nebeským Otcom (pozri Matúš 18,19)

29. Rýchle riešenia - Zriedkakedy skutočná zmena nastane cez noc.

30. Znepokojenie - Boh má kontrolu a znepokojovať sa je zbytočné.

31. Zbožňovanie – Nepriraďuj nikomu štandard, ktorý nemôže splniť.

32. Odpor k zmene - Zmena je nevyhnutná. Nie je to o tom, či sa zmeníš, ale ako sa zmeníš.

33. Pýcha - Blahoslavení sú pokorní.

34. Otázka perspektívy - Nehovor Bohu aký veľký je tvoj problém, povedz svojmu problému aký veľký je tvoj Boh.

35. Závisť - Si požehnaný. Tvoja hodnota nie je v tvojom vlastníctve, ale v tvojom vzťahu s Nebeským Otcom.

36. Nevďačnosť – bol si požehnaný viac než si uvedomuješ.

37. Sebecké ambície - Boh má pre teba poslanie, ktoré je väčšie ako ty.

38. Nezávislosť - Ježiš je tvoja sila. Môžeš robiť všetky veci skrze Neho (pozri Filipanom 4, 13)

39. Smútok - plač pobudol cez noc, ale radosť prichádza v dopoludňajších hodinách (Žalm 30, 5b)

40. Tvoj život - Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, bude mať život večný (Ján 12, 25).  

P. S. Pôstne zamyslenie na každý deň od sv. Terazky z Lisieux nájdete aj na našej fb stránke: https://www.facebook.com/katrande

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom