Modlitba za životného partnera

k sv. Jozefovi

Pápež František zveril v piatok, 19. marca tento ťažký rok pandémie svätému Jozefa, pretože je hlboko presvedčený, že je mocným a skutočným patrónom. Z rovnakého dôvodu si zvolil svoju inauguráciu pontifikátu na slávnosť tohto svätca. „Svätý Otec chce, aby sa každý z nás učil od Ježišovho pestúna, ako každý deň žiť podľa Evanjelia,“ hovorí kňaz Luigi Testa z Kongregácie oblátov svätého Jozefa. 

„Buďte múdri ako on, pripravení porozumieť evanjeliu a uskutočňovať ho v praxi,“ uviedol pápež, keď pozdravil pútnikov z Talianska. “V živote, v práci, v rodine, vo chvíľach radosti a smútku sv. Jozef neustále hľadal a miloval Pána a získal pochvalu Svätého Písma ako spravodlivý človek. Vždy ho vzývajte, najmä v ťažkých časoch, s ktorými sa môžete stretnúť.“

Ponúkame vám modlitbu k svätému Jozefovi pre slobodných, ktorí túžia vstúpiť do siatostného manželstva:

„Svätý Jozef, ďakujem ti, že som sa ešte nevydala. Svätý Jozef, ty v Bohu vieš, kto má byť mojím manželom. Pomôž mi stretnúť sa s tým človekom. Svätý Jozef, daj, aby to bol dobrý muž, ktorý ma bude milovať a ctiť tak, ako si ty miloval a ctil Pannu Máriu. Svätý Jozef, veď ma k ukončeniu každej mojej známosti, ktorá sa nepáči Bohu.“

Zdroj: TK KBS

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom