Púť zrelosti - púť slobodných k bl. Anke Kolesárovej

Počas uplynulého víkendu, 23. - 25. novembra 2018 sa v Pavlovciach nad Uhom stretlo 370 slobodných katolíkov

Prišli načerpať silu a inšpirovať sa čistotou a jednoduchosťou života bl. Anky Kolesárovej, ale aj spoznať nových ľudí. Hlavnou témou púte bola Správna voľba.

V piatok, počas homílie na svätej omši prirovnal otec Tomáš Tupta váhania v našich životoch k jazde na kruhovom objazde. Ten je síce bezpečný, ale často sa bojíme z neho vyjsť a urobiť tak správnu voľbu. Niekedy sa točíme dokola a nevieme sa rozhodnúť pre správny "výjazd".

V sobotnej prednáške blogujúca rehoľníčka  sestra Hermana, členka Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta zdôraznila, že pred každým dôležitým rozhodnutím by sme sa mali modliť, aby nám Boh zrozumiteľným spôsobom zjavil vôľu.

Poobede účastníci putovali do Vysokej nad Uhom, do kostola, kde je uložený relikviár bl. Anky Kolesárovej. Práve tam bola pokrstená a v deň smrti prijala sviatosť zmierenia a sväté primanie. Zastavili sa aj pri jej hrobe na miestnom cintoríne a v Domčeku - pastoračnom dome bl. Anky Kolesárovej.

Večernú svätú omšu celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Na záver venoval malý, 16 cm relikviár bl. Anky Pastoračnému centru (16 cm symbolizuje 16 rokov, ktorých sa bl. Anka dožila). Relikviár bude slúžiť na účely púti, aby si ju mohli uctiť veriaci aj v iných mestách.

Vo večerných hodinách vystúpilo tanečné divadlo ATak s predstavením D4V1D. Pútnici ocenili nielen umelecké spracovanie žalmov starozákonného kráľa Dávida, ale aj osobné svedectvá samotných protagonistov. Tradičná večerná tancovačka trvala do skorých ranných hodín.

Slobodní pútnici však hojne využívali aj celonočnú adoráciu, kde bol aj relikviár bl. Anky a takmer 10 kňazov vysluhovalo sviatosť zmierenia.

Počas homílie v nedeľnej svätej omši na sviatok Krista Kráľa otec Pavol Hudák zdôraznil, aby slobodní darovali Bohu to najlepšie zo seba, svoje túžby, ale aj problémy a kríže. Aby počúvali Boží hlas a mali odvahu kráčať cestou, ktorú im Boh ukáže.

Každý pútnik si domov odniesol hlboké duchovné zážitky, nové kontakty a bielu ružu, ktorá má symbolizovať život v čistote, ako ho prežívala aj bl. Anka Kolesárová.

Martina Brenčičová, katRande

Zobraziť všetky novinky

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom