Vaša pomoc je vítaná!

Je to naša každodenná práca ponúkať Katrande.org čo najväčšiemu publiku. Budeme radi, ak nám pošlete vaše návrhy o miestnych médiách, zaujímavých farských spoločenstvách alebo udalostiach, či zoznamy e-mailových adries atď. Svoje návrhy zasielajte na [email protected]

Budeme vďační za každú pomoc pri propagácií, aby nás nás poznal čo najväčší počet ľudí. Prosím, neváhajte si objednať naše letáky či plagáty. Môžete si ich stiahnuť tu pre tlač.