Vaša pomoc je vítaná!

Je to naša každodenná práca ponúkať Katrande.org čo najväčšiemu publiku. Budeme radi, ak nám pošlete vaše návrhy o miestnych médiách, zaujímavých farských spoločenstvách alebo udalostiach, či zoznamy e-mailových adries atď. Svoje návrhy zasielajte na info@katrande.org

Budeme vďační za každú pomoc pri propagácií, aby nás nás poznal čo najväčší počet ľudí. Prosím, neváhajte si objednať naše letáky či plagáty. Môžete si ich stiahnuť tu pre tlač.